Telefon: 720 370 612

Kardiologická ambulance Brno s.r.o.
IČ: 29315018
Dobrovského 23, 612 00 Brno

O nás

Kardiologická ambulance na poliklinice Dobrovského 23 funguje od roku 2001. Nabízí kompletní spektrum ambulantních kardiologických služeb: komplexní kardiologické vyšetření, sledování osob s kardiovaskulárním onemocněním, preventivní kardiologické vyšetření, dále neinvazivní vyšetřovací metody – vyšetření EKG, echokardiografické vyšetření, zátěžové vyšetření srdce (bicyklová ergometrie), 24-h ambulantní monitorování krevního tlaku (AMTK), 24-hodinové monitorování EKG (EKG holter). Cílem naší práce je časná diagnostika kardiovaskulárních onemocnění a dlouhodobá péče o pacienty s již diagnostikovaným onemocněním.

Lékaři

Lékaři
Prof. Mudr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MUDr. Ilona Pařenicová
MUDr. Ivana Pirochtová
Spolupracující
lékaři
MUDr. Marie Miklíková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Helánová, Ph.D.
MUDr. Petr Slabý
MUDr. Marián Felšöci, PhD.
MUDr. Petr Pokorný
Sestry
Radmila Salašová
Vladimíra Kaniová
Prof. Mudr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MUDr. Ilona Pařenicová
MUDr. Ivana Pirochtová
MUDr. Marie Miklíková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Helánová, Ph.D.
MUDr. Petr Slabý
MUDr. Marián Felšöci, PhD.
MUDr. Petr Pokorný
Radmila Salašová
Vladimíra Kaniová
Jak se k nám dostanete MHD?
Trolejbus č. 32 - zastávka Charvatská
Autobus č. 67 - zastávka Charvatská
Tramvaj č. 1, 6 – zastávka Jungmanova
Tramvaj č. 12 – zastávka Dobrovského